Archiv pro štítek: přísloví

Přísloví a citáty na téma muž

Muži budou vždy to, co z nich udělají ženy. (J.J.Rousseau)

Žena může muže vyrůst, ale taky pohřbít.

Ušlechtilý muž mnoho ví a správně jedná. Má na zřeteli pevný cíl. Uzná, že neví, co neví. (Konfucius)

Sto mužů může postavit tábor, jenom jedna žena dokáže vytvořit domov. (Konfucius)

Muž dělá za větou tečku. Žena dvojtečku. (Vlasta burian)

Chlapec se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil. (Platón)

Neůspěšný je ten muž, který nedokáže využít svých chyb. (Elbert Hunnart)


S muži je to těžké. Jedni věčně otálejí, jak začít a proto nedojdou k žádnému konci. Jiní zase chtějí začít hned od konce. (Briggite Bardot) Je celá řada mužů, kteří se dvoří ženám a kteří by se ocitli v rozpacích, kdyby byli vyslišeni. (Jaromír John) Jen činem roste mužnost, otálením strach. (Publilius Syrus) Muži svět mění, ale ženy světu vládnou. Je zajímavé, že všechny přísloví a citáty mužů se týkají i žen. Jde vidět že ženy jsou pro muže věcnou inspirací a touhou.